SD Västerbotten

SD Västerbotten

 

Välkommen till SD Västerbotten!

Petter Nilsson
Ordförande

 • SD har tagit marginal i Regionbudget för att omställningsplanen inte får önskvärd effekt

  Av petternilsson den 16 september, 2020
  0

  Vår gruppledare i Regionen, Petter Nilsson, skriver mer om ämnet i vk-bloggen.

  Regionen har haft bekymmer med en negativ ekonomisk utveckling. Tack vare det negativa balanskravsresultatet från 2019 måste regionen lägga undan ytterligare medel för att betala igen underskottet under kommande år.

  Sverigedemokraterna har vart tydliga i att medel behöver gå till vård och vårdpersonal, samt att medel måste tas från kultur, regional utveckling, förtroendemannaorganisation.

  Vidare måste den omfattande administrationen effektiviseras.

  Den omställningsplan som tjänstemännen tagit fram har också Sverigedemokraterna tagit höjd för att den inte kommer nå den hemtagningseffekt som man utlovat.

   

 • Därför säger vårdpersonalen upp sig.

  Av petternilsson den 17 augusti, 2020
  0

  Sverigedemokraternas gruppledare i Region Västerbotten, Petter Nilsson skriver om prioriteringarna inom Regionen.
  Region Västerbotten måste börja prioritera vård och vårdpersonal på riktigt!

 • Sverigedemokraternas Regionplan 2021 med plan till 2024 är inlämnad!

  Av petternilsson den 1 juni, 2020
  0

  Sverigedemokraterna är tydliga med att vården måste få kosta under coronapandemi. Vi lägger ytterligare resurser till vård och vårdpersonal. Vi satsar även på att underlätta för småföretagare samt att säkerställa att vi har skyddsutrustning för personalen.

  Vi sparar inom administration, regional utveckling, kultur, lobby och förtroendamannaorganisation.

  Regionplan SD 2021 med plan till 2024

 • Regionplan och budget 2020 med plan 2021-2023

  Av petternilsson den 6 juni, 2019
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in sin regionplan och budget, En trygg vård i Västerbotten. Fokus ligger på ekonomi och personal.

  ”Region Västerbotten har stora ekonomiska bekymmer med en prognos mot närmare 800 miljoner kronor under budget för 2019. Vi väljer att stärka resultatmålen, införa personalpooler för sjukvård samt primärvården i inlandet.” Säger Petter Nilsson (SD) gruppledare i Region Västerbotten och förklarar att ”Därmed kan vi behålla en del av de överanställningarna som främst Hälso- och sjukvårdsnämnden gjort. Samtidigt besparar vi en hel del på kulturområdet och regional utveckling, eftersom vi gör bedömningen att vården är vårt främsta ansvar.”.