Försvarsmakten får delta på Gammlia | SD Västerbotten

Försvarsmakten får delta på Gammlia

Robert-Trupp-FörsvarsmaktenVästerbottens museum och ansvarig koordinator,Lillemor Elfgren samt enbart ett fåtal politiker tvingas nu ta tillbaka sitt beslut att porta Försvarsmaktens deltagande på nationaldagen.
Det skäl som angavs var att nyanlända ”kunde känna sig kränkta.”
Motiveringen och beslutet väckte enorm kritik och ansvariga tar nu konsekvenserna och gör en pudel i god gammal svensk stil.
En bidragande anledning till att ompröva beslutet är att Lillemor Elfgren samt ett fåtal politiker handlat självsvådligt och och utan att ha förankrat beslutet i god demokratisk anda.Ett flertal betydande politiker säger bla att det inte förekommit någon diskussion kring frågan.
Sverigedemokraterna i Västerbotten tycker det är bra att ansvariga lyssnat på den folkliga opinionen och är nöjd med att museet och politikerna i Umeå nu ändrar tidigare beslut.