Förtroendevalda | SD Västerbotten

Förtroendevalda

Styrelse för SD Västerbotten

Petter Nilsson
Ordförande
Petter.Nilsson@sd.se
073 – 835 27 16

 

Markku Abrahamsson
Kassör
2:e Vice Ordförande
Markku.Abrahamsson@sd.se
076 – 200 76 84

Katrin Larsson
Sekreterare
Katrin.Larsson@sd.se
070 – 177 58 52

Thomas Palmblad
Vice Ordförande
Thomas.Palmblad@sd.se
073 – 984 19 40

Jonas Andersson
ledamot

Roland Östlund
ledamot

Gert Karlsson
suppleant

Jimmy Frohm
suppleant

Maria Nilsson
suppleant

Representanter i Regionfullmäktige

Petter Nilsson
Gruppledare
Petter.Nilsson@sd.se

 

Linda Strandberg
Vice gruppledare
Linda.Strandberg@sd.se

 

Markku Abrahamsson
ledamot

 

Katrin Larsson
Ledamot

 

Thomas Palmblad
ledamot

 

Lars Forsgren
ersättare

 

Jimmy Frohm
ersättare

 

Christina Sjödin
ersättare