Landstings- och kommundebatter | SD Västerbotten

Landstings- och kommundebatter

SD Västerbottens kunniga representanter arbetar flitigt i kommunfullmäktige och landstinget. Det är glädjande att vi är så pass med i debatterna och interpellationerna. Många västerbottningar röstade på SD i senaste valet. Vi ser det som ett förtroende för SD:s politik och lägger därför ner mycket tid och möda att ifrågasätta övriga partier och deras politik när vi ser att det inte gagnar flertalet hårt arbetande invånare. Samtidigt driver vi vår egen politik som vi är övertygade om är betydligt bättre för skattebetalarna än de rödgrönas och alliansens.

Här några videoklipp på Petter Nilsson, gruppledare Umeå kommunfullmäktige, i landstings- och kommunfullmäktigedebatt i början av november 2015:

Lars Forsgren, gruppledare Vindelns kommunfullmäktige, debatterar budget 16 november 2015: