SD Västerbotten | Sida 12

SD Västerbotten

 

Välkommen till SD Västerbotten!

Petter Nilsson
Ordförande

 • Öppet Möte i lycksele 11:e Mars

  Av petternilsson den 5 mars, 2014
  0

  På tisdag nästa vecka så är det dags för öppet möte i Lycksele. Det är ett perfekt tillfälle för intresserade att få veta mer om vår politik, samt för de som är intresserade av att kandidera – att få veta mer om vad kandidatur innebär.

  Mötet kommer hållas på Medborgarhuset i Lycksele och kommer vara mellan 18:00 och 20:00.

  Kontaktperson är Christina Thuring tfn 073 – 760 12 61.

 • Av Admin den 5 februari, 2014
  0

  Annons_Umeå (1)

 • Glada nyheter!

  Av Admin den 2 oktober, 2013
  0

                                         2013-08-18-16-35-04_kyrkovalet

  Trots det låga deltagandet i kyrkovalet (bara 15% av alla röstberättigade),

  trots de upptäckta fallen av valfusket i länet har Sverigedemokraterna

  i Västerbotten fått sitt första mandat. Av de 51 nyligen valda ledamöterna

  i Luleå stift har vi en Sverigedemokrat.

  Otroligt bra resultat och mycket lovande inför valet 2014!

  Vi tackar alla som bidrog till segern!

  Heja Västerbotten!

 • Stefan Jakobssons intervju: VK i panik – vägrar att publicera

  Av Admin den 28 mars, 2013
  0

  I artikeln som publicerades i VK den 27 mars står att:

  Stefan Jacobsson vill inte låta sig intervjuas av VK utan krav om förhandsgranskning av artikel och skriftliga frågor samt svar

  http://www.vk.se/828469/sd-startar-ungdomsforbund-i-vasterbotten#post-comments  

  Sanningen är att det är den klenmodiga VK som fegt vägrade publicera intervjun då de insåg att Stefan krossade dem på alla punkter. Dessutom, vad är det för problem att begära skriftliga frågor och förhandsgranska intervjun om VK har för intention att skiva sanningen?

  Ärelöst och skamligt av er på VK!
  Usel och ynklig journalistik Allan Fjällström!

  Förtydligande för Allan Fjällström & Co: herrar behöver inte oroa sig över vem ordförande i distriktet är och varifrån han härstammar – det viktigaste är att Sverigedemokraternas distriktsårsmöte – den högsta beslutande organ i distriktet,  fann honom ytterst lämplig, högst ståndsmässig och synnerligen värdig. Välkommen Stefan!

  Nedan kommer den riktiga intervjun – läs den och sedan intervjun i tidningen och hitta något som stämmer:)

  ”Hur kommer det sig att du som är bosatt i Strängnäs har valts som ordförande för distriktet i Västerbotten

  Då jag arbetar som riksombudsman har jag olika län under mina vingar och Västerbotten är ett av dessa län. Styrelsen är i sin linda och vill ha organisatorisk hjälp då medlemmarna strömmar in men alla övriga i styrelsen arbetar ideellt och distriktet tog inga mandat i Landstinget 2010 men räknar med detta 2014. Opinonsundersökningar visar sina tydliga indikationer att så blir fallet och med mandat följer ansvar. Där kommer jag in med utbildning, stöd och har ekonomiskt möjlighet att arbeta för att driva, utbilda och stödja lokala förmågor att på ett sätt som gör att de kan axla ansvaret 2014.

  Har du planer på att flytta hit?

  Inte för närvarande men landskapet är underbart och människorna har ett lugn som är attraktivt. Utvecklingsmöjligheterna för Västerbotten är enorma.

  Har du någon anknytning till Västerbotten?

  Ett av mina barns halva släkt bor i Västerbotten.

  Vilka är det viktigaste frågorna lokalt som du anser måste lyftas fram?

  Äldrevården och sjukvården och den stora arbetslösheten bland ungdomarna.

  Vilka andra personer ingår i distriktsstyrelsen?

  Mycket kompetenta och ansvarstagande människor som är spridda inom många olika arbetsområden vilket gör att den lokala insikten är stor och vi kan skapa bra styrdokument utifrån deras kunskap.

  Är det svårt för Sverigedemokraterna att få tag i människor som vill engagera sig politiskt och stå för att de är aktiva Sverigedemokrater?

  Nej inte i grunden men avstånden är så stora och ekonomin är begränsad. Vi arbetar mycket med små enheter som rapporterar till gruppen och på så sätt kan vi växa lokalt utan att anstränga ekonomin för mycket.

  I flera glesbygdskommuner i Västerbotten har mottagandet av flyktingar en stor ekonomiskt betydelse. Det genererar inte bara jobb utan ger också glesbygdskommuner med en allt mer åldrande befolkning den arbetskraft som behövs för att klara till exempel vård och omsorg. Hur ser du på detta?
  En klassisk journalistisk fälla att först komma med ett påstående som kan vara helt ogrundad sedan ställa en fråga om den. Visa siffror på att kommuner gör ”vinst” på detta. Staten betalar för de första 2 åren av skattemedel som kommuninnevånarna har betalt in sedan skall de få tillbaka dem? Kallas det vinst? Det tar enligt undersökningar i genomsnitt 7 år innan personer kan komma ut i arbetslivet med den nuvarande inhumna flyktingpolitik som förs. Vem betalar de 5 åren som de finns i sytemet men inte ekonomiskt bidrar? Kommuninnevånarna och det finns enligt mig bara en viss summa pengar att fördela om man inte skall höja skatten. Om dessa kostnader prioriteras vad tas de då ifrån, sjukvård, äldrevård och skola?

  Ska mottagningen fortsätta eller anser du att den ska avvecklas.

  Vi skall föra en human flyktingpolitik och satsa mer pengar på att lösa problem på plats. 1 ensamkommande barn = 5000 barn som får skola, mat och husrum med omvårdnad på plats. Vi måste skilja på flyktingar ( 1900 /år)som Sverige hämtar själva från de läger som finns runt om i världen och invandring de övriga 55000. En flykting är på flykt från sitt hemland per definition medans invandrare kommer hit av andra skäl. Att ta hit fler än vi kan ge jobb skapar en belastning inte en berikning.

  Hur ska en kommun som Sorsele locka yngre människor om inte kommunen tar emot flyktingar?

  Återigen ett påstående och fråga i samma  mening. Menar ni att flyktingmottagningen attraherar att ungdomar flyttar till Sorsele kan jag ju ställa som motfråga. Antal personer är inte samma sak som hållbar ekonomi för en kommun.

  Varför kan ni inte svara på frågor direkt till journalister som alla andra politiker både på riks- och lokalplanet gör utan att få frågorna skriftligt först?

  Erfarenhet och medial utbildning.”

  1792_10

 • Köp inte grisen i säcken

  Av Admin den 16 mars, 2013
  0

  Gruppledarna för de 7 partierna (alla utom Sverigedemokraterna!) har enats om vad som ska stå på röstsedlarna när Västerbotten håller folkomröstning om inlandsvården. Närvarande vid mötet var även representanter från Folkinitiativet, som samlat in namnunderskrifter för folkomröstningen. När Folkinitiativet behandlades i landstingsfullmäktige den 19 februari ville den politiska majoriteten ha en formulering där ja-alternativet innebar att beslutet om Åsele och Dorotea står fast. Oppositionen ville ha samma fråga som Folkinitiativet och återremitterade ärendet. Gruppledarna enades också om att folkomröstningen hållas i september. Här är folkomröstningsfrågan som gruppledarna enats om:

  Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade Västerbottens läns landsting 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil. Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser och läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?

  Självklart bör  man rösta ja på förslaget annars röstar man emot att Åsele får tillbaka sin ambulans och Dorotea sina vårdplatser. Vad menas med ”åtgärdspaket för hela länet” förklaras dock inte. Så röstar man ja på förslaget då hjälper  man visst Åsele och Dorotea. Samtidigt blir  man i blindo ansvarig för politikernas åtgärdspaket som kan innebära absolut vad som helst: kanske nedläggning av Lycksele lasarett, avveckling av helikoptertjänsten, nedläggning av ambulans i Vilhelmina och sjukstuga i Sorsele eller ambulans i Dorotea – i förslaget  lovade man ju att ge tillbaka vårdplatser men samtidigt sade man aldrig att ambulansen i Dorotea blir kvar!
  Deras omröstningsförslag är ett till försök att idiotförklara folket, att missbruka väljarnas förtroende,  att smita från ansvaret och att manipulera opinionen. I samma veva bevisar det en gång till att det inte egentligen finns någon som helst skillnad i de sju partiernas politik och deras syn på folket som en obegåvad massa.

  Vi Sverigedemokrater uppmanar Er alla att inte nappa på politikernas metkrok och kräva förslagsomformulering! Ambulans i Åsele och vårdplatser i Dorotea har inget gemensamt med något mystisk åtgärdspaket som politikerna försöker att pracka på oss.

   Låt Er inte luras och köp inte grisen i säcken!