SD Västerbotten | Sida 8

SD Västerbotten

Välkommen till SD Västerbotten!

Petter Nilsson
Ordförande

 • Umeås kommunpolitiska program 2014

  Av mauritzjohansson den 13 augusti, 2014
  0

  Detta vill Sverigedemokraterna genomföra i Umeå.
  Stadsplanering

  ● Bevara fria ytor vid älven och Nydalasjön. Vid en eventuell framtida exploatering av mer av området kring Nydalasjön ser Sverigedemokraterna helst att man lämnar en skogsremsa motsvarande den som idag finns mellan sjön och Tomtebo. Då kan människor bo sjönära utan att man inkräktar för mycket på naturupplevelsen. Samma typ av försiktighet bör iakttas vid en eventuell framtida exploatering uppströms älven från cykelbron räknat. Människor bör kunna bo älvnära utan att man förstör den fina miljön kring älven.

  ● Värna centrumhandeln. En levande centrumhandel förutsätter att det är lätt att ta sig in i centrum och parkera även med bil. Försvårar man för bilburna kommer centrum på sikt att utarmas till förmån för externa handelsområden. I takt med exploateringsgraden i centrum ökar måste vi utöka antalet parkeringsplatser genom parkeringshus. En prioritering av parkeringshus kan även ge utrymme för ett grönare och mer gemytligt centrumområde.

  ● Omförhandla avtal med Migrationsverket. Genom att verka för att minska och på sikt helt avveckla de mottagningsavtal som Umeå och Umeåregionen har med Migrationsverket hoppas vi kunna förbättra situationen på bostadsmarknaden. Idag gör invandring att efterfrågan på lägenheter stiger och skapar en bristsituation. Detta leder till onödigt dyra bostäder. Invånarna får det sämre på grund av avtalen.

  ● Rädda gröna ytor. Sverigedemokraterna ser positivt på en förtätning genom att man generellt tillåter högre byggnader samtidigt som man bibehåller stadens gröna lungor i form av oexploaterade områden.

  ● Likabehandla fastighetsägare. Sverigedemokraterna anser att en viss förtätning genom att man tillåter högre byggnader kan vara positiv även i centrum. Dock bör samma regler gälla alla fastighetsägare i ett visst område, t.ex att man får bygga fem eller sex våningar där man idag får bygga fyra givet vissa villkor som att man inte skuggar omgivande områden alltför mycket.

  ● Ploga strandpromenaden. Vi vill se att strandpromenaden är plogad under vintern, då sträckan ICA Maxi-Villanäs.

  ● Utveckla trähusbyggandet. Umeå bör ligga i framkanten och verka för ett ökat byggande av trähus. Det kommer stärka regionala verksamheter med specialistkunskap och bidra till en stärkt träindustri.

  ● Verka för fler lågprisbostäder. Vi har sett en kontinuerlig ökning av bostadsprisindex i kommunen. Det finns få lägenheter att hyra och de som finns är dyra. Vi Sverigedemokrater vill se att alla ska kunna bo i Umeå under rimliga förhållanden. Genom att erbjuda fler lågprisboenden kommer kommunen över tid kunna matta ut den bostadsbrist som finns idag – och bostäderna kommer därutöver innebära ett alternativ för studenter och de som just flyttat ut.
  Kultur

  ● Värna kulturminnesmärkta byggnader.

  ● Utveckla föreningslivet. Målet är att detta på sikt kommer leda till en stadig grund för kulturlivet och en tryggare sammanhållning för eldsjälarna.

  Miljö

  ● Vid kommunens upphandling av mat skall lokalproducerad mat prioriteras i största möjliga mån. Det bör dessutom ges större hänsyn till kvalitet gentemot pris. Som en bieffekt stärks näringslivet i närområdet.

  ● Cykelväg mellan Umeå och Holmsund. Vi anser att man först bör titta på nyttjandegraden av den relativt nybyggda ”långdistanscykelvägen” mellan Umeå och Sävar. Visar det sig att många cyklar även relativt långa sträckor när de får tillgång till en cykelväg vill vi se en cykelväg även mellan Umeå och Holmsund.

  ● Prioritera och utveckla de parkområden vi har.

  ● Förbättra möjligheterna till kolonilottsodling.
  Skola och barnomsorg

  ● Utveckla ett system som siktar på att det på varje skola skall finnas tillgång till läxläsningshjälp efter skoltid. Detta kan till exempel ske genom frivilligorganisationer eller det klassmorfarsystem vi vill införa.

  ● Klassmorfarsystem. Många mår dåligt. Satsa på fler vuxna i skolan. Sverige har en åldrande befolkning. Många pensionärer är dock fortfarande pigga och vitala och har mycket kvar att ge. För att bekämpa psykisk ohälsa bland eleverna och bidra till ökad trivsel och lugn vill Sverigedemokraterna genomföra en satsning på fler vuxna i skolan i form av ett klassmorfarsystem. Med detta menas att pensionärer, mot gratis lunch och kanske andra förmåner, kan hjälpa elever i grundskolan. Sverigedemokraterna vill även verka för att skapa budgetutrymme för fler kuratorer och skolsköterskor.

  ● Den enskilda skolan skall anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar.

  ● Sverigedemokraterna anser att bevarande av byskolor och stadsdelsskolor är mycket viktigt, inte minst för att kunna bevara en levande landsbygd samt att minska resandet.

   

  Äldreomsorg
  ● Hemtjänsttilldelning i form av tid. Sverigedemokraterna anser att hemtjänsttilldelning bör ske i form av tid istället för strikt efter uppgift. En pensionär som egentligen behöver få hjälp med städning men som vid något tillfälle hellre skulle vilja få gardiner uppsatta t.ex; skall kunna avstå städningen den gången och få hjälp med gardinerna istället.

  ● Utred om kommunen bör satsa på att erbjuda snöskottning till reducerad kostnad för pensionärer och handikappade.

   

 • secondColumn-16x9

  Jimmie Åkessons valturné i länet nu spikad

  Av mauritzjohansson den 11 augusti, 2014
  0

  Nu har valrörelsen börjat i Länet.Här nedan kan du ta del av Sverigedemokraternas partiledare,Jimmie Åkessons hela valturné i vårt län.Passa på att gå dit och lyssna.Ta gärna med dina vänner.Vi ses!

   

  Tisdagen 19 aug,kl.09.30-10.30,Umeå Rådhustorget

  Tisdagen 19 aug,kl.12.30-13.30,Lycksele,Torget

  Tisdagen 19 aug,kl.16.00-17.00,Skellefteå Speakers Corner

  Torsdagen 21 aug,kl.0930-10.30,Storuman

  Torsdagen 21 aug,kl. 12.00-13.00,Vilhelmina,Torget

  Torsdagen 21 aug,kl.14.00-15.00,Dorotea,Torget

   

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  SD:are på utbildningsdag i Vilhelmina

  Av mauritzjohansson den 11 augusti, 2014
  0

  Under gårdagen slöt medlemmar upp på en utbildningsdag i Vilhelmina under ledning av Jeff Ahl,som är valorganisatör för Västerbotten.Medlemmar hade kommit från stor del av Västerbotten för att fördjupa sig i partiets principprogram och budgetförslag.
  Jeff Ahl förklarade att SD är ett socialkonservativt parti och att man har mycket att erbjuda Norrlands inland.SD vill bla höja milersättningen med 4kr/milen,kraftigt upprusta Malmbanan med ett dubbelspår.SD föreslår dessutom i sin höstbudget 22 miljoner för att påbörja bygget av Norrbottniabanan.Man vill även att dieselskatten ska återbetalas.Läs mer om detta här: http://sverigedemokraterna.se/var-politik/principprogram/

   

  Det går bra för SD,både på riksplanet och lokalt.Vi täcker upp med kommunkandidater i merparten av Västerbottens kommuner.Många partier säger sig värna glesbyggden.Men är det verkligen så? SD ger dig konkreta och genomförbara förslag på bra förbättringar för folket på landsbyggden.Välkommen till oss!

 • Positivt gensvar när SD besökte Åsele marknad

  Av mauritzjohansson den 21 juli, 2014
  0

  I strålande sommarväder var bilköerna långa till Åsele marknad,en av Norrlands största folkfester med över 150.000 besökare.
  Sverigedemokraterna i Västerbotten deltog för första året på marknaden.

  Trevliga pratstunder

  Petter Nilsson,Umeå och SD ordförande för Sverigedemokraterna i
  Västerbotten var mycket nöjd med deltagandet på Åsele marknad. ”Överlag var marknadsbesökarna mycket positiva och intresserade av vad vi hade att erbjuda.Målet var att visa upp oss.Folk var väldigt trevliga och det blev många intressanta möten under fredagen”.

  Intresserade i olika åldrar

  ”Det kom fram folk för att prata och titta på våra material blad oftast var det pensionärer som dök upp till vårat tält. Intresset var gott nog för att man kände att man var nöjd över insatsen räcker gott och väl just bara att vi närvarade under fredagens marknad.Men i helhet var det spridda åldrar”,säger Eric Axelsson,SD-kandidat för Vilhelmina

 • Julbord-16-dec-2018

  SD Västerbotten besöker Åsele marknad

  Av mauritzjohansson den 18 juli, 2014
  0

  I dag,fredag, 18 juli besöker SD Västerbotten Åsele marknad.Besök vårt tält och ta del av vad vi vill göra

  för just din kommun.SD kommer ställa upp med kommunkandidater i ett flertal av Västerbottens kommuner i valet 2014.

  Områden vi speciellt engagerar oss i är äldrevård,skola och glesbyggdsfrågor.Kom gärna förbi på en trevlig pratstund.

  Du är hjärtligt välkommen!