SD Västerbotten | Sida 9

SD Västerbotten

 

Välkommen till SD Västerbotten!

Petter Nilsson
Ordförande

 • Hjälp SD fylla på valfonden!

  Av mauritzjohansson den 18 augusti, 2014
  0

  Sverigevänner!
  Statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande i samband med sitt sommartal i Stockholm i lördags ändrade helt plötsligt spelplanen inför valet.

  Under sitt sommartal bad statsminister Fredrik Reinfeldt svenskarna om tålamod för en ökad invandring – trots att det enligt statsministern slukar statens redan smala reformutrymme.

  Med anledning av detta har vi beslutat att rikta om delar av vår kampanj och ta fram nytt kampanjmaterial för att få fokus på frågan. Det handlar givetvis om att ställa både regeringen och övriga oppositionspartier – som alla förespråkar den ökade invandringen – mot väggen och kräva svar på hur de skall kunna finansiera vår välfärd och de satsningar de nu lovar när de inte har något som helts budgetutrymme.

  En sådan kampanj kostar givetvis en slant och därför vädjar vi nu till partiets kommunföreningar, distrikt och sympatisörer om ekonomiska bidrag till riksorganisationen för att kunna genomföra kampanjen.

  Bidrag tas tacksamt emot på vårt valfondskonto,bg 5308-3218.Ny lag kräver att du måste uppge namn och personnummer i samband med din inbetalning.

  http://sdkuriren.se/vadjan-om-ekonomiska-bidrag/

   

   

 • sd_pa_riktigt_jimmie_akesson_-630x428

  Visa ditt stöd när Jimmie besöker länet!

  Av mauritzjohansson den 16 augusti, 2014
  0

  Nästa vecka kommer som bekant Jimmie Åkesson att besöka vårt län.Du kan se hela hans färdplan med tid och plats längre ner på sidan.Stöd Jimmie och SD på plats med de nya valaffischerna,som du lätt kan skriva ut och ta med dig på mötena.Du kan också sätta upp dessa på de många anslagstavlor vilka är avsedda för partier och föreningar i din kommun.

  I detta val ligger mycket i vågskålen.Somliga spår ett rekordval för Sverigedemokraterna.SD står för förändring på Riktigt! SD vill höja A-kassan,förbättra för pensionärerna och ge Inlandets folk och kommuner en god framtidstro.

  SD är Sveriges enda oppositionsparti.   Trygghet och tradition – det är SD det!  

  Affischerna finns att ladda ner här:

  http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2014/08/Affischer.pdf

   

   

 • Sverigedemokraterna i Landstinget

  Av mauritzjohansson den 13 augusti, 2014
  0

  I det kommande valet har SD ett flertal dugliga kandidater från hela länet som vill vara med och förbättra och förändra Landstingspolitiken framöver. Efter de stora framgångarna för partiet i EU-valet, ser vi i dag positivt på att vi kan ta platser även där.

  Sverigedemokraterna tycker att landstinget bättre bör utveckla samarbetet mellan kommunerna. När det gäller många av de satsningarna som skett har vissa kommuner dragit för sitt egna intresse. Detta har gett resultatet att andra kommuner – och i förlängningen våra medborgare – har tagit skada.

   

  Vi vill:
  Utöka transparensen inom landstinget.

  Se till att alla i länet får en jämlik vård, oavsett vart i länet man bor.

  Ombesörja att samtlig vårdpersonal talar god svenska. Detta inte minst för patientsäkerhet.

  Utveckla samarbetet inom vården med både enskilda kommuner och närliggande distrikt.

  Vara noga med att sjukhusmaten håller en bättre kvalitet.

  Närsjukvården måste utvecklas. Detta inte minst i inlandet.

  Läkarna måste avlastas av specialistsjuksköterskor och läkarsekreterare. På detta viset frigörs mer tid.

   

 • Umeås kommunpolitiska program 2014

  Av mauritzjohansson den 13 augusti, 2014
  0

  Detta vill Sverigedemokraterna genomföra i Umeå.
  Stadsplanering

  ● Bevara fria ytor vid älven och Nydalasjön. Vid en eventuell framtida exploatering av mer av området kring Nydalasjön ser Sverigedemokraterna helst att man lämnar en skogsremsa motsvarande den som idag finns mellan sjön och Tomtebo. Då kan människor bo sjönära utan att man inkräktar för mycket på naturupplevelsen. Samma typ av försiktighet bör iakttas vid en eventuell framtida exploatering uppströms älven från cykelbron räknat. Människor bör kunna bo älvnära utan att man förstör den fina miljön kring älven.

  ● Värna centrumhandeln. En levande centrumhandel förutsätter att det är lätt att ta sig in i centrum och parkera även med bil. Försvårar man för bilburna kommer centrum på sikt att utarmas till förmån för externa handelsområden. I takt med exploateringsgraden i centrum ökar måste vi utöka antalet parkeringsplatser genom parkeringshus. En prioritering av parkeringshus kan även ge utrymme för ett grönare och mer gemytligt centrumområde.

  ● Omförhandla avtal med Migrationsverket. Genom att verka för att minska och på sikt helt avveckla de mottagningsavtal som Umeå och Umeåregionen har med Migrationsverket hoppas vi kunna förbättra situationen på bostadsmarknaden. Idag gör invandring att efterfrågan på lägenheter stiger och skapar en bristsituation. Detta leder till onödigt dyra bostäder. Invånarna får det sämre på grund av avtalen.

  ● Rädda gröna ytor. Sverigedemokraterna ser positivt på en förtätning genom att man generellt tillåter högre byggnader samtidigt som man bibehåller stadens gröna lungor i form av oexploaterade områden.

  ● Likabehandla fastighetsägare. Sverigedemokraterna anser att en viss förtätning genom att man tillåter högre byggnader kan vara positiv även i centrum. Dock bör samma regler gälla alla fastighetsägare i ett visst område, t.ex att man får bygga fem eller sex våningar där man idag får bygga fyra givet vissa villkor som att man inte skuggar omgivande områden alltför mycket.

  ● Ploga strandpromenaden. Vi vill se att strandpromenaden är plogad under vintern, då sträckan ICA Maxi-Villanäs.

  ● Utveckla trähusbyggandet. Umeå bör ligga i framkanten och verka för ett ökat byggande av trähus. Det kommer stärka regionala verksamheter med specialistkunskap och bidra till en stärkt träindustri.

  ● Verka för fler lågprisbostäder. Vi har sett en kontinuerlig ökning av bostadsprisindex i kommunen. Det finns få lägenheter att hyra och de som finns är dyra. Vi Sverigedemokrater vill se att alla ska kunna bo i Umeå under rimliga förhållanden. Genom att erbjuda fler lågprisboenden kommer kommunen över tid kunna matta ut den bostadsbrist som finns idag – och bostäderna kommer därutöver innebära ett alternativ för studenter och de som just flyttat ut.
  Kultur

  ● Värna kulturminnesmärkta byggnader.

  ● Utveckla föreningslivet. Målet är att detta på sikt kommer leda till en stadig grund för kulturlivet och en tryggare sammanhållning för eldsjälarna.

  Miljö

  ● Vid kommunens upphandling av mat skall lokalproducerad mat prioriteras i största möjliga mån. Det bör dessutom ges större hänsyn till kvalitet gentemot pris. Som en bieffekt stärks näringslivet i närområdet.

  ● Cykelväg mellan Umeå och Holmsund. Vi anser att man först bör titta på nyttjandegraden av den relativt nybyggda ”långdistanscykelvägen” mellan Umeå och Sävar. Visar det sig att många cyklar även relativt långa sträckor när de får tillgång till en cykelväg vill vi se en cykelväg även mellan Umeå och Holmsund.

  ● Prioritera och utveckla de parkområden vi har.

  ● Förbättra möjligheterna till kolonilottsodling.
  Skola och barnomsorg

  ● Utveckla ett system som siktar på att det på varje skola skall finnas tillgång till läxläsningshjälp efter skoltid. Detta kan till exempel ske genom frivilligorganisationer eller det klassmorfarsystem vi vill införa.

  ● Klassmorfarsystem. Många mår dåligt. Satsa på fler vuxna i skolan. Sverige har en åldrande befolkning. Många pensionärer är dock fortfarande pigga och vitala och har mycket kvar att ge. För att bekämpa psykisk ohälsa bland eleverna och bidra till ökad trivsel och lugn vill Sverigedemokraterna genomföra en satsning på fler vuxna i skolan i form av ett klassmorfarsystem. Med detta menas att pensionärer, mot gratis lunch och kanske andra förmåner, kan hjälpa elever i grundskolan. Sverigedemokraterna vill även verka för att skapa budgetutrymme för fler kuratorer och skolsköterskor.

  ● Den enskilda skolan skall anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar.

  ● Sverigedemokraterna anser att bevarande av byskolor och stadsdelsskolor är mycket viktigt, inte minst för att kunna bevara en levande landsbygd samt att minska resandet.

   

  Äldreomsorg
  ● Hemtjänsttilldelning i form av tid. Sverigedemokraterna anser att hemtjänsttilldelning bör ske i form av tid istället för strikt efter uppgift. En pensionär som egentligen behöver få hjälp med städning men som vid något tillfälle hellre skulle vilja få gardiner uppsatta t.ex; skall kunna avstå städningen den gången och få hjälp med gardinerna istället.

  ● Utred om kommunen bör satsa på att erbjuda snöskottning till reducerad kostnad för pensionärer och handikappade.

   

 • secondColumn-16x9

  Jimmie Åkessons valturné i länet nu spikad

  Av mauritzjohansson den 11 augusti, 2014
  0

  Nu har valrörelsen börjat i Länet.Här nedan kan du ta del av Sverigedemokraternas partiledare,Jimmie Åkessons hela valturné i vårt län.Passa på att gå dit och lyssna.Ta gärna med dina vänner.Vi ses!

   

  Tisdagen 19 aug,kl.09.30-10.30,Umeå Rådhustorget

  Tisdagen 19 aug,kl.12.30-13.30,Lycksele,Torget

  Tisdagen 19 aug,kl.16.00-17.00,Skellefteå Speakers Corner

  Torsdagen 21 aug,kl.0930-10.30,Storuman

  Torsdagen 21 aug,kl. 12.00-13.00,Vilhelmina,Torget

  Torsdagen 21 aug,kl.14.00-15.00,Dorotea,Torget