Rapport från SD Lyckseles verksamhetsår 2012 | SD Västerbotten

Rapport från SD Lyckseles verksamhetsår 2012

Sverigedemokraterna har under hösten haft ett medlemsmöte i Lycksele, där man hade besök av en SD riksdagsman. Vi fick information om en planerad kurs som handlar om retorik och argumentation. Vi var positiva till en sådan kurs för SD medlemmar. Dessutom redogjordes för den riksomfattande kampanjen ”Papperspoliser” som genomfördes i Lycksele kommun, ca 3000 exemplar delades ut. Många tyckte att den här kampanjen gav fin respons från allmänheten. Under året har ett antal utdelningar av SD Kuriren också skett i Lycksele. Medlemstillströmningen i Lycksele och andra inlandskommuner fortsätter att stiga. Under kommande verksamhetsår 2013 kommer distriktsårsmötet att hållas i Lycksele. Till sommaren har vi ära att få på besök i Västerbotten av ytterligare SD riksdagsledamöter samt medlemmar i partistyrelsen.