Regionplan och budget 2020 med plan 2021-2023 | SD Västerbotten

Regionplan och budget 2020 med plan 2021-2023

Sverigedemokraterna har lämnat in sin regionplan och budget, En trygg vård i Västerbotten. Fokus ligger på ekonomi och personal.

”Region Västerbotten har stora ekonomiska bekymmer med en prognos mot närmare 800 miljoner kronor under budget för 2019. Vi väljer att stärka resultatmålen, införa personalpooler för sjukvård samt primärvården i inlandet.” Säger Petter Nilsson (SD) gruppledare i Region Västerbotten och förklarar att ”Därmed kan vi behålla en del av de överanställningarna som främst Hälso- och sjukvårdsnämnden gjort. Samtidigt besparar vi en hel del på kulturområdet och regional utveckling, eftersom vi gör bedömningen att vården är vårt främsta ansvar.”.