SD har tagit marginal i Regionbudget för att omställningsplanen inte får önskvärd effekt | SD Västerbotten

SD har tagit marginal i Regionbudget för att omställningsplanen inte får önskvärd effekt

Vår gruppledare i Regionen, Petter Nilsson, skriver mer om ämnet i vk-bloggen.

Regionen har haft bekymmer med en negativ ekonomisk utveckling. Tack vare det negativa balanskravsresultatet från 2019 måste regionen lägga undan ytterligare medel för att betala igen underskottet under kommande år.

Sverigedemokraterna har vart tydliga i att medel behöver gå till vård och vårdpersonal, samt att medel måste tas från kultur, regional utveckling, förtroendemannaorganisation.

Vidare måste den omfattande administrationen effektiviseras.

Den omställningsplan som tjänstemännen tagit fram har också Sverigedemokraterna tagit höjd för att den inte kommer nå den hemtagningseffekt som man utlovat.