SD Västerbotten arrangerade utbildningsmöte i Lycksele | SD Västerbotten

SD Västerbotten arrangerade utbildningsmöte i Lycksele

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Under lördag och söndag var förtroendevalda Sverigedemokrater från Västerbotten,Norrbotten och Jämtlands län inbjudna till gemensam utbildningsdag på Hotell lappland i Lycksele.
Under lördagen behandlades mediafrågor och konsten att rätt skriva och sätta samman en kommunal motion till Kommunfullmäktige.Föredragshållare var Matthev Bonner från SD-Lund,som på ett intressant och underhållande sätt delade med sig av kunskaper och erfarenheter hur man som ledamot i kfm bör och skall agera utefter SD:s policy.Dessutom diskuterades vikten av mediaträning där SD kommer ge samtliga ledamöter i kfm samt ordföranden i kommande kommunföreningar möjlighet att få sådan utbildning.Några bra boktips förmedlades också.

Efter en god middag och trevlig samvaro gick resten av dagen åt till information och fördjupning samt grupparbete kring budgethantering.Robert lund,Boden skingrade oklarheter kring hur en budget läggs och hur den utformas.Robert tillsammans med Peter Johansson,SD Jämtland kommer vara behjälpliga för SD lokalt i Västerbotten i olika slags frågor och vid officiella möten samt rådgivare till de kommuner som nu står i startgroparna att bilda egna kommunföreningar.
kvällen avslutades med trevlig samvaro och underhållning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Under söndagens förmiddag tog Peter Johansson,riksombudsman vid och föreläste om Kommunföreningar och föreningsteknik.Det är inte helt okomplicerat att bilda en Kommunförening så här var intresset på topp och många var frågorna.Dock rätade Peter Johansson väl ut dem och samtliga närvarande uppskattade verkligen denna del av utbildningshelgen.

Petter Nilsson,ordförande för SD Västerbotten avrundade denna utbildningshelg med att förhöra sig hur de närvarande uppfattat utbildningsdagarna.Samtliga var mycket nöjda och några poängterade att det är viktigt för förtroendevalda att få fortlöpande utbildning samt möjlighet att ses och knyta närmare kontakter över kommungränserna.Petter Nilsson förhörde sig sedan hur våra ledamöter uppfattade sin roll ute i kommunerna och hur vi framöver ska nå ännu fler medlemmar och helst då sådana som aktivt vill verka i olika slags uppdrag för partiet lokalt och i distriktet.OLYMPUS DIGITAL CAMERA