Stefan Jakobssons intervju: VK i panik – vägrar att publicera | SD Västerbotten

Stefan Jakobssons intervju: VK i panik – vägrar att publicera

I artikeln som publicerades i VK den 27 mars står att:

Stefan Jacobsson vill inte låta sig intervjuas av VK utan krav om förhandsgranskning av artikel och skriftliga frågor samt svar

http://www.vk.se/828469/sd-startar-ungdomsforbund-i-vasterbotten#post-comments  

Sanningen är att det är den klenmodiga VK som fegt vägrade publicera intervjun då de insåg att Stefan krossade dem på alla punkter. Dessutom, vad är det för problem att begära skriftliga frågor och förhandsgranska intervjun om VK har för intention att skiva sanningen?

Ärelöst och skamligt av er på VK!
Usel och ynklig journalistik Allan Fjällström!

Förtydligande för Allan Fjällström & Co: herrar behöver inte oroa sig över vem ordförande i distriktet är och varifrån han härstammar – det viktigaste är att Sverigedemokraternas distriktsårsmöte – den högsta beslutande organ i distriktet,  fann honom ytterst lämplig, högst ståndsmässig och synnerligen värdig. Välkommen Stefan!

Nedan kommer den riktiga intervjun – läs den och sedan intervjun i tidningen och hitta något som stämmer:)

”Hur kommer det sig att du som är bosatt i Strängnäs har valts som ordförande för distriktet i Västerbotten

Då jag arbetar som riksombudsman har jag olika län under mina vingar och Västerbotten är ett av dessa län. Styrelsen är i sin linda och vill ha organisatorisk hjälp då medlemmarna strömmar in men alla övriga i styrelsen arbetar ideellt och distriktet tog inga mandat i Landstinget 2010 men räknar med detta 2014. Opinonsundersökningar visar sina tydliga indikationer att så blir fallet och med mandat följer ansvar. Där kommer jag in med utbildning, stöd och har ekonomiskt möjlighet att arbeta för att driva, utbilda och stödja lokala förmågor att på ett sätt som gör att de kan axla ansvaret 2014.

Har du planer på att flytta hit?

Inte för närvarande men landskapet är underbart och människorna har ett lugn som är attraktivt. Utvecklingsmöjligheterna för Västerbotten är enorma.

Har du någon anknytning till Västerbotten?

Ett av mina barns halva släkt bor i Västerbotten.

Vilka är det viktigaste frågorna lokalt som du anser måste lyftas fram?

Äldrevården och sjukvården och den stora arbetslösheten bland ungdomarna.

Vilka andra personer ingår i distriktsstyrelsen?

Mycket kompetenta och ansvarstagande människor som är spridda inom många olika arbetsområden vilket gör att den lokala insikten är stor och vi kan skapa bra styrdokument utifrån deras kunskap.

Är det svårt för Sverigedemokraterna att få tag i människor som vill engagera sig politiskt och stå för att de är aktiva Sverigedemokrater?

Nej inte i grunden men avstånden är så stora och ekonomin är begränsad. Vi arbetar mycket med små enheter som rapporterar till gruppen och på så sätt kan vi växa lokalt utan att anstränga ekonomin för mycket.

I flera glesbygdskommuner i Västerbotten har mottagandet av flyktingar en stor ekonomiskt betydelse. Det genererar inte bara jobb utan ger också glesbygdskommuner med en allt mer åldrande befolkning den arbetskraft som behövs för att klara till exempel vård och omsorg. Hur ser du på detta?
En klassisk journalistisk fälla att först komma med ett påstående som kan vara helt ogrundad sedan ställa en fråga om den. Visa siffror på att kommuner gör ”vinst” på detta. Staten betalar för de första 2 åren av skattemedel som kommuninnevånarna har betalt in sedan skall de få tillbaka dem? Kallas det vinst? Det tar enligt undersökningar i genomsnitt 7 år innan personer kan komma ut i arbetslivet med den nuvarande inhumna flyktingpolitik som förs. Vem betalar de 5 åren som de finns i sytemet men inte ekonomiskt bidrar? Kommuninnevånarna och det finns enligt mig bara en viss summa pengar att fördela om man inte skall höja skatten. Om dessa kostnader prioriteras vad tas de då ifrån, sjukvård, äldrevård och skola?

Ska mottagningen fortsätta eller anser du att den ska avvecklas.

Vi skall föra en human flyktingpolitik och satsa mer pengar på att lösa problem på plats. 1 ensamkommande barn = 5000 barn som får skola, mat och husrum med omvårdnad på plats. Vi måste skilja på flyktingar ( 1900 /år)som Sverige hämtar själva från de läger som finns runt om i världen och invandring de övriga 55000. En flykting är på flykt från sitt hemland per definition medans invandrare kommer hit av andra skäl. Att ta hit fler än vi kan ge jobb skapar en belastning inte en berikning.

Hur ska en kommun som Sorsele locka yngre människor om inte kommunen tar emot flyktingar?

Återigen ett påstående och fråga i samma  mening. Menar ni att flyktingmottagningen attraherar att ungdomar flyttar till Sorsele kan jag ju ställa som motfråga. Antal personer är inte samma sak som hållbar ekonomi för en kommun.

Varför kan ni inte svara på frågor direkt till journalister som alla andra politiker både på riks- och lokalplanet gör utan att få frågorna skriftligt först?

Erfarenhet och medial utbildning.”

1792_10