Sverigedemokraterna i Landstinget | SD Västerbotten

Sverigedemokraterna i Landstinget

I det kommande valet har SD ett flertal dugliga kandidater från hela länet som vill vara med och förbättra och förändra Landstingspolitiken framöver. Efter de stora framgångarna för partiet i EU-valet, ser vi i dag positivt på att vi kan ta platser även där.

Sverigedemokraterna tycker att landstinget bättre bör utveckla samarbetet mellan kommunerna. När det gäller många av de satsningarna som skett har vissa kommuner dragit för sitt egna intresse. Detta har gett resultatet att andra kommuner – och i förlängningen våra medborgare – har tagit skada.

 

Vi vill:
Utöka transparensen inom landstinget.

Se till att alla i länet får en jämlik vård, oavsett vart i länet man bor.

Ombesörja att samtlig vårdpersonal talar god svenska. Detta inte minst för patientsäkerhet.

Utveckla samarbetet inom vården med både enskilda kommuner och närliggande distrikt.

Vara noga med att sjukhusmaten håller en bättre kvalitet.

Närsjukvården måste utvecklas. Detta inte minst i inlandet.

Läkarna måste avlastas av specialistsjuksköterskor och läkarsekreterare. På detta viset frigörs mer tid.