Sverigedemokraternas Regionplan 2021 med plan till 2024 är inlämnad! | SD Västerbotten

Sverigedemokraternas Regionplan 2021 med plan till 2024 är inlämnad!

Sverigedemokraterna är tydliga med att vården måste få kosta under coronapandemi. Vi lägger ytterligare resurser till vård och vårdpersonal. Vi satsar även på att underlätta för småföretagare samt att säkerställa att vi har skyddsutrustning för personalen.

Vi sparar inom administration, regional utveckling, kultur, lobby och förtroendamannaorganisation.

Regionplan SD 2021 med plan till 2024