Västerbotten nu eget distrikt! | SD Västerbotten

Västerbotten nu eget distrikt!

 

På årsmötet för region Nord som omfattade såväl Västerbotten som Norrbotten den 19 mars 2011 beslutades att splittra upp distriktet i två. Västerbotten och Norrbotten är numera egna distrikt. Till ordförande för Sverigedemokraterna i Västerbotten valdes Lars Isovaara, vår lokala representant i riksdagen.